Зарын булан

Ахлах ангидаа нэмэлт элсэлт авч байна.

Бүрэн дунд боловсролыг хүүхдийн сонголтонд тулгуурлан уян хатан хөтөлбөрөөр мэдээлэл боловсруулах ,шийдвэр гаргах чадвар бүхий ,ирээдүйд эзэмших мэргэжлийн суурь баримжаа олгоход чиглэгдсэн заавал судлах,заавал сонгон судлах ,сонгон гүнзгийрүүлж судлах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
2016-2017 оны хичээлийн жилд ахлах ангийн суралцагчид ирээдүйд эзэмших мэргэжлийн чиг баримжаагаа тодорхойлж өөрийн сонирол,сонгосон чиглэлээр суралцах , сурагчдын авьяас,давуу талыг хөгжүүлэх боломжыг олгож сонгон гүнзийрүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулж ахлах ангидаа шинэ элсэлт авч эхлээд байна.
10-12- р ангид Заавал сонгон судлах хөтөлбөр
Бизнес судлал судлагдахуун 1. Хувь хүний болон өрхийн санхүү
2. Бизнес судлал
Мэдээллийн технологи судлагдахуун 1.Мультимедиа
2.Программ хангамж
Сонгон гүнгийрүүлэх хөтөлбөр
1. Хэл а.Монгол хэл,уранзохиол б.Англи хэл в . Хятад хэл
2. Математик а. Математик
3. Байгалийн ухаан а.Хими б. Биологи в.Физик
4. Нийгмийн ухаан а.Нийгэм судлал б.Газарзүй
5. Дизайн технолги а.Дизайн,зураг зүй чиглээр хичээллэх хүсэл сонирхолтой сурагчдыг суралцах боломжоор хангаж чадварлаг туршлагатай багш нар сургалтыг удирдан зохион байгуулж ЭЕШ бэлдэх төгсөгчдийг 100% сонгосон мэргэлээрээ гадаад, дотоодын их дээд сургуулиудад суралцах,тэтгэлэгт хамруулах ,сурагч солилцоогоор гадаад хэлний чадварыг дээшлүүлэх давуу талуудын санал болгож байна.

Сонголтын эрх нь зөрчигдөөд байгаа хүүхдийг манайх нэмэлт элсэлтээр төлбөрийн уян хатан байдалтай хичээллүүлж эрхийг нь эдлүүлэх боломж гаргаад байгаа шүү Нэг багш дээр нэг хичээлээр 500-800000 төгрөг төлж гадуур давтлага авдаг бол манайд энэ мөнгөөрөө 4-6 хичээл сонгон гүнзгийрүүлж судлах давуу тал байна.