Мэдээ

Багш дэд хөтөлбөр

Багш дэд хөтөлбөрийн хүрээнд БНХАУ ын ӨМӨЗО-ны Улаан хотын бага.дунд.ахлах сургууль болон цэцэрлэгтэй багш солилцооны хүрээнд явсан багш нартай хамтран ажиллаж ӨМӨЗО-ны 8 муж улсын Багш нарын ур чадварын уралдаан таарч олон сайхан хичээл ажиглаж арга туршлагаа хуваалцаад ирлээ.