Арга хэмжээ, Мэдээ

Багш нараа хүлээж авлаа.

2015-2016 оны хичээлийн жилд “Цайхун-Гэгээ ” сургуульд хятад хэл заах багш нарыгаа сурагчид баяртайгаар хүлээн авлаа.