Арга хэмжээ

Бэлтгэл бүлгийн элсэлт эхэллээ.

Орхон аймаг дахь Хятад хэлний сургалттай “Цайхун-Гэгээ” сургууль 2018-2019 оны хичээлийн жилд 1-р ангид элсэх сурагчдыг 2018 оны 4-р сарын 2-ны өдрөөс эхлэн бүртгэж байна.

Холбоо барих утас: 99367923, 99367775