Мэдээ

Б.Хандмаа төрөлх сургуульдаа Хятад хэлний багшаар ажиллаж байна.

WATCH A VIDEO

Б.Хандмаа төрөлх сургуульдаа Хятад хэлний багшаар ажиллаж байна.

Хятадын иргэний нисэхийн их сургуулийн төгсөх курсын оюутан, Цайхун-Гэгээ сургуулийн төгсөгч Б.Хандмаа төрөлх сургуульдаа Хятад хэлний багшаар ажиллаж байна.