Мэдээ

Гадаад харилцаагаа өргөжүүллээ

Энэ хичээлийн жилд гадаад харилцааг өргөжүүлэх зөорилгоор ӨМӨЗО-ны Улаанхотын ахлах, дээд, дунд сургуулиудтай 2015-2016 оны хичээлийн жилээс багш сурагч солилцоо явуулан хамтрач ажиллах арга туршлагаа хуваалцах багш сурагчдыг чадваржуулан хөгжүүлэх гэрээнд хоёр тал гарын үсэг зурлаа