Онцлог тал:

  • Гадаад хэл бага ангиас олон цагаар ордог
  • Эх хэлний боловсрол нь цаашид эх хэл болон гадаад хэлийг гарамгай эзэмших суурь үндэс болдог онцлогийг харгалзах

Баримталдаг зарчим

Хятадчилагдсан саармаг хүн бус Хятадыг мэддэг Монгол хүнийг төлөвшүүлэх