Онцлог тал:

  • Математикт авьяас сонирхолтой сурагчийг дэмжин хөгжүүлэх, математикт идэвхгүй сурагчийн сонирхлыг татах
  • Шинжлэх ухааны суурь тулгуур, ойлголтыг сонирхолтой аргаар ойлгуулах

Баримталдаг зарчим

  • Математик  сэтгэлгээг хөгжүүлэх, математикт сонирхолтой болгох

Онцлог тал:

  • Хятад орон судлалын хүрээнд улс төр, эдийн засаг, аялал жуулчлалын газарзүйг дэлгэрүүлэн үзэх

Баримталдаг зарчим

  • Хятадыг танин мэдэх суурь ойлголтыг авч, Хятадын талаар бусдад анхан шатны мэдээлэл өгөх чадвартай болох