Онцлог тал:

 • Монгол-хятадын харилцааны түүх, хятад орон судлалын зарим чиглэлд анхааран үзэх

Баримталдаг зарчим

 • Түүх, нийгмийн талаарх янз бүрийн үзэл хандлагад зөв ойлголтоор буурьтай хандаж, байр сууриа зөв илэрхийлж сурах

Онцлог тал:

 • Гадаад хэлний 5 түвшний чадварыг жигд хөгжүүлэх
 • Орчуулга хичээлээр эх хэлний боловсролтой хослуулах
 • Зэрэгцүүлсэн хэл зүй заах арга зүйг боловсруулах

Баримталдаг зарчим

 • Долоо хоногт цөөн цагаар орж байгаа гадаад хэлийг гадаад хэл үзсэнд тооцохгүй. /Өдөр тутам үзэж байх ёстой, долоо хоногт наанадаж 5 цаг/

Онцлог тал:

 • Монгол хэл, монгол бичиг, уран зохиол зэрэг эх хэлний хичээлийн стандартыг баталгаатай хангах
 • Гадаад хэлний сургалттай уялдуулж орчуулан бичих чадварыг онцгойлон анхаарах

Баримталдаг зарчим

 • Эх хэлний боловсролыг чухалчлах, эх хэлээрээ зөв сайхан ярьж, бичих чадварыг хөгжүүлэх

Онцлог тал:

 • Хэрэглээний программуудын практик дадлагад анхаарах

Баримталдаг зарчим

 • Компьютерын аж хэрэглээг чухалчлах, мэдээлэл харилцааны технологийн хөгжилд бүтээлчээр суралцах

Онцлог тал:

 • Морин хуур, ятга, гитар, цахилгаан хөгжим эзэмшүүлэх

Баримталдаг зарчим

 • Хөгжмийн зэмсэг эзэмшүүлэх аргаар хөгжмийн боловсрол олгох
 • Цахилгаан хөгжмийн дугуйлан – хамтлаг
 • Морин хуурын дугуйлан
 • Шатрын Цайхун клуб
 • Хятадын Олон улсын радио сонсогч хүүхдүүдийн Цайхун клуб