Зарын булан

 

2016 онд багш нарын дунд явагдах илтгэлийн уралдааны сэдэв: ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨВШИЛ,ХАНДЛАГЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ,ШИЙДВЭРЛЭХ АСУУДАЛ,АРГА ЗАМ