АЛСЫН ХАРАА

Хүүхэд бүрийн сонирхлыг дэмжин авъяасыг хөгжүүлж, тэдний хувийн эрх ашиг,нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн чанартай сургалт явуулж, суралцагч төгсөгчдийн бахархал,итгэл хүндэтгэлийг хүлээсэн сургууль” байх.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудтай өрсөлдөх чадвараа хөгжүүлж, боловсролын шинэлэг үйлчилгээг иргэдэд хүргэн, хүүхдэд ээлтэй,таатай орчин бүрдүүлж, хятад хэлний өндөр мэдлэгтэй үндэсний шилдэг боловсон хүчин бэлтгэнэ.

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

• Багш сурагчид
• Эх хэл, өв соёл, ёс заншил
• Эрх тэгш оролцоо

• Хамтын ажиллагаа
• Харилцан хүндлэл
• Хариуцлага,шударга зарчим