Арга хэмжээ, Мэдээ

ЭКОАЯЛАЛ-ОРОН НУТАГ СУДЛАЛ ИНТЕГРАЦИ АЯЛАЛ

2015 оны 9 сарын 12 нд 8-р ангийн сурагчид ЭКОАЯЛАЛ-ОРОН НУТАГ СУДЛАЛ ИНТЕГРАЦИ хичээлээр амжилттай аялал хийгээд ирлээ.