Арга хэмжээ, Мэдээ

2015-2016 оны шилдэг илтгэлийн уралдаан

2015-2016 оны хичэлийн жилийн шилдэг илтгэлийн уралдаанд “Багшийг ажлын байран дээр нь тасралгүй хөгжүүлэх” сэдвийн дор багш нар судалгааны  ажил хийж аймгийн хэмжээнд 3 бүсэд хуваагдаж илтгэлийн уралдаанд оролцсноос багш Б. Нямгэрэл нь бүсээсээ шалгарч 3-р шатны уралдаанд ” Үйлийн судалгаанд суурилан багш хөгжих нь” сэдвээр амжилттай оролцлоо.