Манай сургууль 2019-2020 оны хичээлийн жилд

Манай сургуулын хувьд 2019-2020 оны хичээлийн жилд  сургалт хүмүүжлийн ажил явуулах эрүүл таатай орчин бүрдүүлж сургуулийн өргөтгөл хийж , спорт зал барьж ашиглалтанд оруулах , багшлах боловсон хүчний чадавхыг дээшлүүлж багшийн ажлын ачааллыг багасгаж хүүхэд хөгжүүлэх чиглэлээр  онцгой анхаарч мэргэжлийн чадварлаг багш  нараар хамт олны хүрээг нэмэгдүүлэн,ахлах ангийн сурачдын хичээл сонголтонд тулгуурлан хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрийн үр дүнд үнэлгээ хийж төгсөгчдын ЭЕШ-ын  үзүүлэх дундаж оноог 700 гаргах улсын төрөлжсөн олимпиадад өндөр амжилт үзүүлэх эрхэм зорилго тавин  ажиллах болно.